Usluge

 

 

Od strane nadležnih institucija ovlašćeni smo za projektovanje i izvođenje geodetskih radova.

Inženjerska komore Crne Gore:
 • Licenca za Izradu geodetskih podloga i elaborata
 • Licenca za Izvođenje geodetskih oskultacija objekata

Uprava za Nekretnine Crne Gore:
 • Licenca za projektovanje i izvođenje Geodetskih radova iz objasti Državni premjer i katastar nepokretnosti
 • Licenca za projektovanje i izvođenje Geodetskih radova u inženjersko-tehničkim oblastima

Inženjerska geodezija
 • Geodetski nadzor
 • Geodeski radovi pri rekonstrukciji i izgradnji objekata
 • Izrada protokola o obilježavanju građevinske i regulacione linije
 • Praćenje slijeganja i pomjeranja objekata - Oskultacije objekata

Izrada geodetskih podloga i elaborata
 • Izrada geodetskih podloga svih razmjera
 • Reambulacija geodetskih podloga
 • Izrada projekata oskultacija, geodeskih mreža ...

Izrada i održavanje katastra nepokretnosti i katastra vodova
 • Upis objekata u katastar nepokretnosti
 • Etažna razrada objekata
 • Parcelacije
 • Parcelacije po DUP-u
 • Omeđavanje parcela
 • Snimanje vodova i izrada katastra vodova
 • Eksproprijacija zemljišta