Usluge

 

Inženjerska geodezija

 

 

Od strane nadležnih institucija ovlašćeni smo za projektovanje i izvođenje geodetskih radova.

Inženjerska komore Crne Gore:
  • Licenca za Izradu geodetskih podloga i elaborata
  • Licenca za Izvođenje geodetskih oskultacija objekata

Uprava za Nekretnine Crne Gore:
  • Licenca za projektovanje i izvođenje Geodetskih radova iz objasti Državni premjer i katastar nepokretnosti
  • Licenca za projektovanje i izvođenje Geodetskih radova u inženjersko-tehničkim oblastima

Inženjerska geodezija
  • Geodetski nadzor
  • Geodeski radovi pri rekonstrukciji i izgradnji objekata
  • Izrada protokola o obilježavanju građevinske i regulacione linije
  • Praćenje slijeganja i pomjeranja objekata - Oskultacije objekata