Usluge

 

Izrada i odrzavanje katastra nepokretnosti i katastra vodova

 

 

Od strane nadležnih institucija ovlašćeni smo za projektovanje i izvođenje geodetskih radova.

Inženjerska komore Crne Gore:
 • Licenca za Izradu geodetskih podloga i elaborata
 • Licenca za Izvođenje geodetskih oskultacija objekata

Uprava za Nekretnine Crne Gore:
 • Licenca za projektovanje i izvođenje Geodetskih radova iz objasti Državni premjer i katastar nepokretnosti
 • Licenca za projektovanje i izvođenje Geodetskih radova u inženjersko-tehničkim oblastima

Izrada i održavanje katastra nepokretnosti i katastra vodova
 • Upis objekata u katastar nepokretnosti
 • Etažna razrada objekata
 • Parcelacije
 • Parcelacije po DUP-u
 • Omeđavanje parcela
 • Snimanje vodova i izrada katastra vodova
 • Eksproprijacija zemljišta