Usluge

 

Izrada geodetskih podloga i elaborata

 

 

Od strane nadležnih institucija ovlašćeni smo za projektovanje i izvođenje geodetskih radova.

Inženjerska komore Crne Gore:
  • Licenca za Izradu geodetskih podloga i elaborata
  • Licenca za Izvođenje geodetskih oskultacija objekata

Uprava za Nekretnine Crne Gore:
  • Licenca za projektovanje i izvođenje Geodetskih radova iz objasti Državni premjer i katastar nepokretnosti
  • Licenca za projektovanje i izvođenje Geodetskih radova u inženjersko-tehničkim oblastima

Izrada geodetskih podloga i elaborata
  • Izrada geodetskih podloga svih razmjera
  • Reambulacija geodetskih podloga
  • Izrada projekata oskultacija, geodeskih mreža ...