of

Izradili smo geodetske podloge za veliki broj saobraćajnica različitih rangova, ali smo posebno ponosni na geodetske radove koji su izvedeni za potrebe izrade glavnog projekta Autoputa Bar-Boljare, dionica : Smokovac-Mateševo, dužine oko 41km. Naručilac radova je kineska kompanije China Road and Bridge Corporation (CRBC).

Radovi uključuju izradu projekata  i realizaciju Glavne Mreže Autoputa (GMA),  Operativnog Poligona (OP) i  Projekata Geodetskih Mreža (PGM) za preko 40 objekata na trasi. Izvršena su terenska mjerenja i Izrađene geodetske podloge za potrebe projektovanja trase kao i geodetske podloge mikrolokacija za potrebe izrade glavnog projekata pojedinačnih objekata na trasi.

Na kraju kao dio Glavnog projekta autoputa izrađeno je preko 50  Projekata Geodetskog  Osmatranja (PGO) za objekte i otvorenu trasu.

O nama

Geo Max Group d.o.o. je preduzeće registrovano  za obavljanje svih djelatnosti iz oblasti geodezije, sa posebnim akcentom na geodetske radove u inženjerstvu. 

Kontakt

Adresa

Bulevar Miloša Rašovića br.8

81000 Podgorica, Crna Gora

Telefon / fax

+382 20 647 393 

E-mail

office@geomaxgroup.com

Copyright © GeoMaxGroup 2018