Kompanijski profil

O NAMA

Geo Max Group d.o.o. je preduzeće osnovano 15.septembra 2008.godine. Ova godina je za nas posebna  jer u njoj proslavljamo važan jubilej - 10 GODINA USPJEŠNOG RADA.

Geo Max Group d.o.o. je preduzeće registrovano  za obavljanje svih djelatnosti iz oblasti geodezije, sa posebnim akcentom na geodetske radove u inženjerstvu. 

Od samog početka rada, uz želju za pružanjem kompletne, brze i pouzdane usluge, postavili smo visoke kriterijume za uspjeh u poslovanju:

  • kvalitet radova i stručan pristup poslu
  • poštovanje tehničkih propisa i pravila struke
  • timski rad i brzina izvođenja radova uz poštovanje dogovorenih rokova.
     

Osnovna djelatnost preduzeća je izrada tehničke dokumentacije i geodetskih podloga, izvođenje geodetskih radova kao i vršenje revizije i stručnog nadzora. Ponosni smo na činjenicu da smo pronašli svoje mjesto na tržištu i postali pouzdan partner korisnicima naših usluga i poslovnim partnerima  iz oblasti građevine, arhitekture i geodezije.

10

GODINA RADA

50

KLIJENATA U INŽENJERSTVU

1000

PROJEKATA

NAŠE PREDNOSTI

Naš tim predvode visokoobrazovani geodetski stručnjaci koji svojim znanjem i željom za stalnim usavršavanjem doprinose kvalitetnom obavljanju terenskih i kancelarijskih radova.

Posjedujemo Licence za projektovanje i izvođenje geodetskih radova izdate od strane Uprave za Nekretnine Crne Gore i Inženjerske komore Crne Gore, kao i savremene instrumente i mjernu opremu. Za sve instrumente posjedujemo Uvjerenja o etaloniranju izdata od akreditovane metrološke laboratorije.

Od 01. septembra 2016. godine nosioci smo sertifikata Excellent SME

Od 27. avgusta 2018.g godine nosioci smo sertifikata Poslovne Izvrsnosti -CERTIFICATE OF EXCELLENCE.

NAŠ CILJ

Naš cilj je da u narednom periodu doprinesemo još kvalitetnijem pružanju usluga, stalnim usavršavanjem, timskim radom, poštovanjem tehničkih propisa i pravila struke.

NAŠA VIZIJA

Naša vizija je, da napredujemo korak po korak, sa akcentom na kvalitet pruženih usluga i povjerenje izmedju nas i naših klijenata i saradnika. 

NAŠA STRATEGIJA

Visok kvalitet radova i stručan pristup poslu, poštovanje tehničkih propisa i pravila struke, timski rad i brzina izvođenja radova uz poštovanje dogovorenih rokova garancija su uspjeha.

O nama

Geo Max Group d.o.o. je preduzeće registrovano  za obavljanje svih djelatnosti iz oblasti geodezije, sa posebnim akcentom na geodetske radove u inženjerstvu. 

Kontakt

Adresa

Bulevar Miloša Rašovića br.8

81000 Podgorica, Crna Gora

Telefon / fax

+382 20 647 393 

E-mail

office@geomaxgroup.com

Copyright © GeoMaxGroup 2018